DÜĞÜMLER
 
Düğüm atma kolay gibi gelir, fakat onun da doğru ve yanlış yapılış şekilleri vardır. Doğru atılan bir düğüm can kurtarır.
 
Bir düğüm ne kadar çekilirse çekilsin çözülmez. Fakat siz kendiniz isterseniz onu kolayca çözebilirsiniz.
 
Yanlış atılmış bir düğüm ya kuvvetlice bir asılışa dayanamayıp çözülür, ya da kör düğüm olup açılmak bilmez.
 
Bu düğümlerin özellikleri şunlardır:
 
  1.  Kolay ve pratik bağlanır ve çözülür.
  2.  Emniyetlidir.
  3.  Kendiliğinden değil, istenildiğinde çözülür.
  4.  Zamandan tasarruf sağlar.
 
Düğümler, ipi çok sayıda özel amaç için kullanılmasını sağlar.
 
Kendinizi ipe bağlamanıza, dağa bağlamanıza, iki ipi iniş için birbirine bağlamanıza, ipe tırmanmak için ip ve perlonlar kullanmanıza ve bunlar gibi daha birçok işlevin yerine getirilmesine yardımcı olur.
 
Tırmanıcılar, bir düzine kadar düğüm ve bağı çok sık kullanırlar. Bunları çok rahatça bağlar ve atar duruma gelinceye kadar denemelsiniz.
 
Bazı düğümler ipe atıldıklarında ipin dayanıklığını daha az azalttıkları için tercih edilirler.
 
Bazıları da daha kolay bağlandıkları ve kullanım sırasında açılma ihtimalleri daha düşük olduğu için kullanılır.
 
MANTO ( KILIF )
 
İpin özünü her türlü dış etkilere karşı korumak için özel İmal edilmiş ve reklendirilmiştir. Anılan özel imalat sayesinde ipin kılıfı İpin özünü tek parça gibi birbirine bağlayarak ipte mükemel bir denge Sistemi meydana getirir. Mantonun mukavametini üretim yapan her firma ipin kalınlığına ve özelliğine göre farklı vermiştir.
 
KERNMANTEL ( İP BOBİNİ )
 
İpin asıl özünü bobin denen ip demetleri sağlar. Bobinler, eşit kalınlıkta ip liflerinin bir araya gelmesi ile ip bobinini, ip bobinlerinin bir araya gelmesi ile de kernmantel demeti ( ip demeti ) meydana gelir.
 
İP BİLGİSİ KONTROL BANDI
 
İp ile ilgili tüm bilgileri içeren plastik bir banttır. İmalat sirasinda ipin içine özel olarak yerleştirilir.  
 
Tek kernmantel ipteki düğümlerin ipi zayıflatmasını karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.
 
            Düğüm yoksa                      % 100
            Çifte balıkçı              %  65 – 70
            Bülin düğümü                     %  70 – 75
            Perlon düğümü       %  60 – 70
            Sekizli düğümü       %  75 – 80
            Tam kazık bağı         %  60 – 65
            Balıkçı düğümü       %  60 – 65
            Kördüğüm                %  60 – 65
 
DÜĞÜM ÇEŞİTLERİ
 
Düğümler yapılarına ve çalışma sistemine göre ikiye ayrılırlar.
     
  1. Hareketli ( dinamık ) düğümler:
 
a)    Yarım kazık
b)   Prusik
    
  1. Hareketsiz ( statik ) düğümler:
 
a)    Sekizli
b)   Tamkazık
c)    Bulin
d)   Kördüğüm
e)    Kelebek
f)     İzbarço
g)   Camadan
h)   Balıkçı
i)     Perlon bant
 
KÖRDÜĞÜM
 
Kördüğüm, genellikle atılan bir düğümden sonra başta kalan ip uçlarını bağlamakta kullanılır.
 
 
KÖRDÜĞÜM HALKASI
 
Kördüğüm halkası, genellikle prusikle tırmanış için ayak bağı yapmak veya çift kat ip veya perlondan bir halka elde etmek için atılır.
 
 
PERLON DÜĞÜMÜ
 
Perlon düğümü, uzun bir perlonbandı bir expresbant veya halka şekline sokmakta kullanılır. Düğümden çıkan uçların 6 cm olduğundan emin olmalısınız.
 
 
 
CAMADAN BAĞI
 
Çok amaçlı kullanılan camadan bağı, genellikle sarılan bir dağ ipini bağlamakta kullanılır. Emniyetsiz  düğüm olduğundan hayati öneme sahip yerlerde kullanılmaz. Hayati öneme sahip yerlerde kullanılması gerekli ise, düğüm sonu iplerinin ana ipe tek veya çift balıkçı düğümüyle bağlanması tavsiye edilmektedir.
 
 
 
SANCAK BAĞI:
 
Kalın bir iple ince bir ipi biribirine eklemekte kullanılır.
 
 
 
BALIKÇI DÜĞÜMÜ
 
Balıkçı düğümü, iki ipi birleştirmekte kullanılır
 
 
ÇİFTE BALIKÇI DÜĞÜMÜ
 
Çifte balıkçı düğümü, ip inişi yapılmadan önce, iki ayrı ipi birbirine bağlamak için kullanılan en güvenli ve tavsiye edilecek düğümdür.
 
 
 
 
SEKİZLİ DÜĞÜMÜ
 
Sekizli düğümü, ağırlık bindikten sonra istenildiğinde kolayca çözülebilecek kuvvetli bir düğümdür.
 
 
 
AÇIK SEKİZLİ DÜĞÜMÜ
 
Açık sekizli düğümü, ipin tek ucu ile bir emniyet kemerine bağlanmak için mükemmel bir düğümdür.  Kalan ip artığı kördüğüm ile sabitlenmelidir. Bu düğüm, bir ipi emniyet noktasına sabitlenmek için de kullanılır.
 
 
ÇİFTE AÇIK SEKİZLİ DÜĞÜMÜ
 
Bu düğüm, üç kişilik bir ip ekibinde ortadaki dağcı tarafından emniyet kemerine ipi bağlamak için kullanılır. Düğüm sonucunda ortaya çıkan uç halkasını bir kördüğüm veya kilitli karabin ile sabitleyin.
 
 
TEKLİ BÜLİN DÜĞÜMÜ
 
Bu düğüm, tırmanış ipinin ucunda, bir ağaç veya diğer bir sabit noktaya bağlanabilecek kaymayan bir ip halkası yaratır. İpin başta kalan artığı, halkanın iç kısmına bakmalıdır; eğer bu ip halkanın dışında kalırsa düğüm zayıf olur. İp artığını kördüğümle sabitleyin.
 
 
ÇİFTE BÜLİN DÜĞÜMÜ
 
Bu düğüm, üç kişilik bir ip ekibinde ortadaki dağcı tarafından emniyet kemerine ipi bağlamak için kullanılır. Düğüm sonucunda ortaya çıkan uç halkasını bir kördüğüm veya kilitli karabin ile sabitleyin.
 
 
 
AÇIK BÜLİN DÜĞÜMÜ
 
Bu düğüm, ipin tek ucu ile emniyet kemerine bağlanmak için kullanılabilir ve açık sekizlinin yerine tercih edilebilir. Bülinin tekrar atılan kısmı açılsa da, hala ek bir bülin ile ipe bağlı kalırsınız.
 
 
 
DOBLİN BÜLİN BAĞI
 
Bir ipin ucuna iki ayrı halka oluşturmak için yapılır. Halkalardan biri koltuk altına diğeri ise kalçalar altına alınarak acil durumlarda kullanılabilir.
 
 
 
 
 
SIKIŞTIRMALI BÜLİN BAĞI
 
İpin ucuna bir halka oluşturmak için kullanılan ve kement gibi çekildikçe sıkışan bir bağdır.
 
 
 
KELEBEK BAĞI
 
Kelebek bağının faydalı bir özelliği, ipin her iki tarafından veya halkasından da çekilmesine dayanıp, açılmamasıdır. Bu düğüm, halkasından bir kilitli karabin ile birleştirilir.
 
 
 
KRAVAT DÜĞÜMÜ ( ÜZENGİ BAĞI )
 
Kravat düğümü, yarısına kadar çakılmış kaya ve buz sikkelerini yarıdan bağlamak amacı ile kullanılan basit düğümdür.
 
 
 
TAM KAZIK BAĞI
 
Tam kazık bağı, sabit bir emniyete bağlı bir karabine hızla bağlanmak için kullanılır. Tam kazık kullanıldığında, emniyetçi emniyetten çıkmadan emniyet noktası ile kendisi arasındaki mesafeyi kolayca ayarlayabilir.
 
 
 
KAZIK BAĞI
 
Kazık bağı, yarısına kadar çakılmış kaya ve buz sikkelerini yarıdan bağlamak amacı ile kullanılan basit bağdır.
 
 
PRUSİK DÜĞÜMÜ
 
Prusik düğümü, yardımcı ip kullanılarak ana ipin çevresinde birkaç kere sarılarak atılır ve kullanılır hale gelir. Bu düğüm genellikle bir halka haline getirilen 5 veya 7 mm. Yardımcı ipin, ana ipe iki veya üç kez dolanması ile atılmaktadır. İp donup buzlanmış veya yük ağırsa, birkaç kez daha dolamak tutuşu arttırır.
 
Kullanılan yardımcı ip, tırmanış ipinden daha küçük çaplı olmalıdır; çap farkı arttıkça tutma da artacaktır.
 
Bu düğüm yardımı ile tırmanış ipine iki ip halkası tutturulur ise, ipte tırmanarak yükselebilirsiniz.
 
Prusik düğümü, kurtarmalarda insan indirmek ve çekmekte faydalıdır.
 
 
 
BACHMANN BAĞI / FRANSIZ PRUSİĞİ
 
Bu düğüm de prusik düğümü ile aynı amaçla kullanılır. Fransız prusiği bir karabin çevresinden ipe dolandığı için, gevşeme ve kayma işini bir prusik düğümünden çok daha kolay hale getirir. Dikey kurtarma sırasında yaralı bir dağcıyı indirir iken çok faydalı olabilir.
 
 
KLEMHEİST SIKIŞTIRMA BAĞI
 
Klemheist bağı, prusik düğümüne bir diğer seçenektir ve avantajı da yardımcı ip yerine, perlonbant ile yapılabilmesidir.
 
İp veya perlonbant ana ipin çevresine sarmal şekilde sarılır ve sonra da en üstte kalan başlangıç halkasının içinden geçirilir.
 
Bağlanmış bu bağ gevşeme, kaydırma ve sıkıştırma bakımından daha üstündür. Bu bağ, ayrıca bir karabinin çevresinden bağlanarak iyi bir tutunma da sağlar.
 
 
 
 
YARIM KAZIK / İTALYAN BAĞI
 
Yarım kazık bağı, ipte sürtünme sağlamak amacı ile karabine atılan basit bir bağdır.
 
Lider tırmanan bir dağcıyı bu yöntemle mükemmel bir şekilde emniyete alabilir veya bir dağcıyı yine bu yöntem ile indirebilirsiniz. Çünkü karabinden ip verebilir veya ip alabilirsiniz.
 
Düğüm kaygandır, rahat hareket edebilir. Durdurmak için ipin diğer ucuna kuvvet uygulamanız yeterli olacaktır.
 
İp inişinde, diğer iple iniş yöntemlerine göre ipi daha çok burar ve büker.
 
Bu düğüm, bir armudi şekilli kilitli karabin ile kullanılır.
 
 
 
VOLTA BAĞI
 
İpi, diğer bir ipe veya bir babaya bir kere sarılarak yapılır.
 
 
 
DÜLGER BAĞI
 
İpi sabit bir yere bağlamak için kullanılan bağdır. Bu bağın bağlanıp çözülmesi çabuk ve kolay olduğundan daha çok gemicilikte kullanılan bir bağdır.
 
 
VOLTALI DÜLGER BAĞI
 
Dülger bağından daha kuvvetli olmak için yapılan bu bağ dülger bağının bir volta fazlasıdır.
 
 
BURANDA BAĞI
 
Eşyaları bağlamak için yapılan birçok voltalardan oluşan bağdır.
 
 
 
KÜP BAĞI
 
Küp gibi baş ve dip kısmı küçük, karnı geniş cisimlerin dikey kaldırılması için küpün üzerine yapılan bağdır.
 
 
 
İLMEK
 
Bir ipin ucu kendi üzerine çaprazlanmak ve sonra büyük kısmın bunun üzerine bükülerek yapılır. Daha çok merdiven yapmakta kullanılır.
 
 
 
DİREKLERİ UÇ UCA BAĞLAMAK
 
İki direği uç uca eklemek için kullanılan bağdır.
 
 


 
©2022 Arkas Spor Kulübü - Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları ARKAS'a aittir.
İzinsiz kullanılamaz. - Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası